มีการจำกัดจำนวนครั้งที่ลูกค้าสามารถเปลี่ยนพาร์ทเนอร์ได้ภายในหนึ่งพื้นที่ส่วนบุคคลหรือไม่